Tin tức

Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả hội nghị TW5, khóa XIII

Thứ năm, 19/05/2022 - 10:02

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị với sự tham dự của cán bộ chủ chốt

Tại điểm cầu chính hội trường Tỉnh ủy và được kết nối với các điểm cầu Trung tâm hành chính tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và 12 điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì và trực tiếp quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 5, khóa XIII. Cùng dự có các đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.Tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt đến hội nghị một số nội dung, kết quả trọng tâm của hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5-10/5/2022, tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bên cạnh đó, hội nghị còn thông qua các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII, Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận cho biết, hội nghị lần thứ  5, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tinh thần, trí tuệ, tập trung tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng; tập trung giải quyết về cơ bản các tồn tại, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất. Cùng với đó, nhiều nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, công tác kiểm tra giám sát trong đảng, thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng được hội nghị lần thứ 5 thảo luận, cho ý kiến, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để Trung ương thống nhất tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện.
Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh và các địa phương cần bám sát các nội dung, kết quả hội nghị lần thứ 5, khóa XIII để làm cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền đến từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự thống nhất chung về nhận thức hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa