Tin tức

Triển khai nghị quyết Quy hoạch đô thị Việt Nam

Thứ bảy, 21/05/2022 - 08:55

(Lamdongtv.vn) - UV Bộ chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Quán triệt triển khai nghị quyết số 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh Uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh; đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Uỷ - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí  Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh Uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo HĐND, Các Ban xây dựng Đảng, các sở, ngành, đoàn thể đã tham dự.
      Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 06 Ban Bí thư về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ, sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.
Đến cuối năm 2020, hệ thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại, phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước. Đô thị hoá và phát triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và tập trung phát triển quy hoạch đô thị trong thời gian tới, nghị quyết nêu nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu  đến năm 2045, ở Việt Nam tỷ lệ đô thị hoá thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã gợi mở một số nội dung để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 06 thời gian tới như: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết quan trọng này; đồng thời, phải thấy rằng, đô thị hóa là tất yếu, khách quan là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới. Trên cơ sở đó phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. 
Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa