Tin tức

Lâm Đồng chi trên 365 tỷ đồng cho dịch vụ môi trường rừng

Thứ sáu, 17/06/2022 - 08:05

(Lamdongtv.vn) - Năm 2022 tỉnh Lâm Đồng chi trên 365 tỷ đồng cho dịch vụ môi trường rừng, đồng thời UBND tỉnh phê duyệt số tiền thu dịch vụ môi trường rừng hơn 305 tỷ đồng.


Nguồn thu này sẽ đảm bảo cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh trong năm nay.Đối với nguồn thu, bao gồm từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 290 tỷ đồng; sản xuất và cung ứng nước sạch gần 13 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp 280 triệu đồng; lãi ngân hàng 1,5 tỷ đồng. Tính chung nguồn thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 ở lưu vực sông Đồng Nai hơn 262 tỷ đồng, lưu vực sông Sêrêpôk hơn 41 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng phê duyệt hơn 365 tỷ đồng tiền chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng. Cụ thể, năm 2022 phân bổ kinh phí quản lý, bảo vệ rừng Lâm Đồng hơn 37 tỷ đồng; dự phòng gần 15,3 tỷ đồng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng gần 287,2 tỷ đồng. Riêng kinh phí của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ năm 2019, 2020, 2021 chuyển sang chi các hạng mục năm 2022 gần 24 tỷ đồng.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa