Tin tức

Biểu dương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Thứ hai, 27/06/2022 - 06:54

(Lamdongtv.vn) - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022

Hội nghị với sự tham dự của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy khối doanh nghiệp và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. 
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, qua 1 năm triển khai thực hiện kết luận 01 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.  Trong đó toàn Đảng bộ có 97% đảng viên, 85% quần chúng được quán triệt nội dung về học tập và làm theo bác theo chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022. Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động, thể hiện trong quan hệ với đối tác, khách hàng, với Nhân dân nói chung ngày càng văn minh, lịch sự. Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của từng cá nhân, từng tập thể có những chuyển biến tích cực. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí thực sự đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức Đảng, của doanh nghiệp trong khối. Các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, đạo đức kinh doanh gắn với văn hóa doanh nghiệp đueợc nâng cao. Bên cạnh đó, thông qua việc học tập đã giúp cho tinh thần trách nhiệm trong tổ chức quán triệt và thực hiện nghị quyết của Đảng được nâng lên. Vai trò của tổ chức đảng trong việc tham gia lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, phương thức lãnh đạo từng bước được đổi mới, uy tín của tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục được khẳng định. 
Phát biểu tại hội nghị, Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối doanh nghiệp thời gian qua. Đồng thời khẳng định thông qua việc thực hiện chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong rèn luyện, tu dưỡng của tổ chức đảng, đảng viên, nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong việc học tập đã đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh cần: Xác định rõ việc học tập, xác định vai trò nêu gương, xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan đơn vị, đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các mô hình, phong trào cách làm hay, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện đăng kí việc học tập..nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ đảng khối.
Dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 31 tập thể, 101 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2022, đồng thời tặng giấy khen cho 42 Bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Bí thư chi bộ./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa