Tin tức

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm

Thứ tư, 17/08/2022 - 07:54

(Lamdongtv.vn) - Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn , Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động của Đoàn ĐBQH 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng tháng cuối năm 2022

Tham dự có các đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ngành liên quan và các thành viên Tổ tư vấn Chính sách pháp luật thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động và có nhiều hoạt động tại các phiên họp, kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và địa phương. Về công tác giám sát, khảo sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát 04 chuyên đề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại; công tác quy hoạch và việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021”. Qua giám sát, khảo sát đã chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời có kiến nghị khắc phục những khuyết điểm, tồn tại cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương, của các ngành. Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình thực tế. Phục vụ các kỳ họp của Quốc hội khóa XV, theo đó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại 24 điểm tiếp xúc cử tri của tất cả 12 huyện, thành phố trong tỉnh với khoảng 1.850 cử tri tham gia với hơn 220 ý kiến kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh…Qua tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri báo cáo UBTVQH; gửi kiến nghị cử tri đến Chính phủ; các Bộ, ngành và địa phương về các vấn đề cử tri quan tâm. Đối với  công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong 6 tháng năm 2022, Đoàn đã tiếp nhận, xử lý 169 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đã xử lý 100%, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 69 đơn; trả lời và hướng dẫn công dân 42 đơn; xếp lưu 58 đơn. Về Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp Quốc hội. Tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và thứ ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã chuyển 113 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương; gửi hơn 25 phiếu chất vấn bằng văn bản đối với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng về nhiều nội dung được xã hội, cử tri quan tâm kiến nghị. Các đại biểu Quốc hội của Đoàn tham gia đầy đủ các phiên họp , tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác xây dựng luật, kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, giám sát chuyên đề, chất vấn… với hơn 15 lượt phát biểu, thảo luận tại tổ và tại hội trường. Ngoài ra, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng còn phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp thực hiện tốt về công tác xã hội đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phát biểu tại hội nghị ông Trần Đình Văn - Phó bí thư TT Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh các nội dung quan trọng mà Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung thực hiện, trong đó tập trung tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan và thành viên Tổ TVCSPL góp ý đối với 13 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Đồng thời triển khai chương trình giám sát ‘‘Việc thực hiện pháp luật về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ các tuyến Quốc lộ và cao tốc Liên Khương- Prenn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng’; Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; theo dõi kết quả, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp chuẩn bị các nội dung triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội và UBTVQH. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri trược và sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV cũng như  chuẩn bị các nội dung tham gia  kỳ họp  hiệu quả./. 
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa