Tin tức

Nâng cao công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Thứ hai, 26/09/2022 - 08:39

(Lamdongtv.vn) - Tại huyện Di Linh, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa tổ chức Hội thảo thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Phòng văn hóa và thông tin các huyện, thành phố đã tham dự. 
 

 
Theo báo cáo tại hội thảo, Lâm Đồng có 12 huyện, thành phố; 142 đơn vị hành chính cấp xã  với 1.376 thôn, buôn, tổ dân phố với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống đan xen, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong những năm qua 100% các huyện, thành phố trong tỉnh đã tổ chức quán triệt nội dung Quyết định 22 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước tại thôn, buôn, tổ dân phố. Các huyện, thành phố đã làm tốt công tác chỉ đạo và quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở. Kết quả hiện nay có 1.366  thôn, buôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước, đạt tỷ lệ 99,2%; trong đó, có 1.328, hương ước, quy ước được phê duyệt, đạt tỷ lệ 90%. Nội dung và hình thức của các bản quy ước, hương ước được các địa phương chú trọng thực hiện đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cơ sở. 
 

 
Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương, các thôn, tổ dân phố đã tham luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho việc thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước… Trong đó, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về công tác quản lý, xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; đẩy mạnh và đổi mới việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “xây dựng NTM, đô thị văn minh”; trong xây dựng nội dung hương ước, quy ước tránh dài dòng, lặp lại hầu hết các quy định của pháp luật; việc niêm yết, phổ biên hương ước, quy ước đến cộng đồng dân cư phải được công khai phổ biến đến từng thành viên trong cộng đồng dân cư.
 
CTV: Hà Thiết

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa