Tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10

Thứ hai, 03/10/2022 - 09:39

(Lamdongtv.vn) - Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 10 cho ý kiến vào Tờ trình thực hiện các Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, quản lý sử dụng đất và công tác xây dựng Đảng

 Dưới sự chủ trì của Đc Trần Đức Quận - Ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đc Trần Đình Văn - PBT Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đc Trần Văn Hiệp - PBT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Dự Hội nghị có các Đc trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; Các Đc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
 

 
           Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 4 Nghị quyết của Trung ương khóa 13 và tờ trình của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp bền vững, bao gồm Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tạp thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Hầu hết các ý kiến  đã làm rõ ưu điểm, hạn chế, tháo gỡ điểm nghẽn đồng thời phân tích tiềm năng, thuận lợi gắn với lộ trình phát triển các lĩnh vực của tỉnh. Đối với Nghị quyết của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đại biểu cho rằng, nông nghiệp công nghệ cao hiện đóng vai trò chủ đạo; Lâm Đồng có đầy đủ tiềm năng, thế mạnh, tuy nhiên những thành tựu thời gian qua chưa tạo hết sự đột phá mạnh mẽ; dó đó đại biểu Tp Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, những địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao đều cho rằng, thúc đẩy tang trưởng, tạo đột phá kích cầu nông nghiệp bền vững cần tiếp tục được quan tâm, có kế hoạch cụ thể  lộ trình, định hướng để thúc đẩy phát triển, nêu không sẽ bị tụt lại. 
 
                Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đc Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận, nhấn mạnh: Các Tờ trình dự thảo của Trung ương tại Hội nghị rất quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh; đặc biệt, Tỉnh  ủy cũng có dự thảo tờ trình thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, hiện đại. Cơ bản đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất chung về kết cấu Chương trình hành động Nghị quyết 18, 19, 20, 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; nghị quyết cũng đã bám sát quan điểm, mục tiêu, nhất là lĩnh vực đất đai, lĩnh vực được dư luận hết sức quan tâm, các ý kiến đều tập trung thảo luận, thống nhất đến năm 2025 Lâm Đồng phải tập được mọi nguồn lực để thực hiện tốt vấn đề này
 
             Nhấn mạnh đến Nghị quyết Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn, Đc Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Nhắc đến Đà Lạt – Lâm Đồng, nền nông nghiệp công nghệ cao đều được cả nước biết đến, nhưng nhìn lại cả quá trình phát triển vẫn đang là bài toán phải bàn, phải có giải pháp, bởi sự phát triển thời gian qua vẫn chưa có tính bền vững. Tỉnh ủy, UBND tỉnh rất quan tâm và có nhiều chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt. Dấu ấn lớn nhất được đồng chí Trần Đức Quận thể hiện sự vui mừng của sự nháy bén nông dân Lâm Đồng, giờ đây ngày càng linh hoạt, sáng tạo hơn trong phát triển nông nghiệp ở thời kỳ công nghệ 4.0. Do đó, các ngành, địa phương phải nhìn nhận rõ hơn nữa để có kế hoạch phát triển, không ai hết nông nghiệp tốt thì kinh tế tốt, người nông dân có thu nhập cao góp phần cho kinh tế khá giả.

             Đc Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ đạo rõ các tờ trình liên quan đến kinh tế tập thể, công tác xây dựng Đảng, thực ra đây là những vấn đề, lĩnh vực Lâm Đồng đã và đang thực hiện, tuy nhiên để có sự vượt thoát, đi lên, cấp ủy, chính quyền, các ngành trong tỉnh cần bám sát nội dung tờ trình TƯ nêu rõ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện của từng cấp, từng ngành thực hiện. Đc Trần Đức Quận cũng đánh giá cao các ý kiến góp ý tại hội nghị, những nội dung này sẽ được Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu cùng với các ngành, địa phương sớm hoàn thiện để ban hành vào thực tiễn nhiệm vụ.
             Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đc Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng và tin tưởng Đc Trương Minh Đương tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tinh và Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời các đại biểu trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đối với đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm đạt 100%./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa