Video

Đối thoại cải cách hành chính kỳ II - 09/2022 (Huyện Đơn Dương)

Thứ hai, 03/10/2022 - 20:36

Vấn đề giải ngân vốn đầu tư công tại huyện Đơn Dương và hiện trạng một số công trình đầu tư vẫn còn kéo dài chưa hoàn thiện để bàn giao /- Ở một trường mần non "vừa dạy, vừa xây" /- Lãnh đạo UBND huyện sẽ giải trình ra sao về những vấn đề này??

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa