Tin tức

Kon Tum: Hỗ trợ cồng chiêng cho các thôn, làng người DTTS

Thứ sáu, 14/10/2022 - 07:00

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của cồng chiêng Tây Nguyên, trong 2 năm 2021, 2022, huyện Ngọc Hồi – Kon Tum đã hỗ trợ 12 bộ cồng chiêng cho các thôn, làng người DTTS trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng


Đến nay, huyện Ngọc Hồi có 59 bộ cồng chiêng, trong đó 25 bộ của cá nhân và 34 bộ của tập thể. Cùng với phát triển số lượng, việc bảo tồn, truyền dạy cồng chiêng cũng được huyện quan tâm mở 9 lớp truyền dạy tại cộng đồng dân cư, thu hút sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân và thanh thiếu niên; thành lập được 5 câu lạc bộ văn hóa dân gian tại các xã...Thời gian tới, huyện Ngọc Hồi tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ mua cồng chiêng, đảm bảo 100% các thôn, làng người DTTS có cồng chiêng tập thể phục vụ cho các lễ hội truyền thống của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn, phát huy không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong công cuộc xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc./.
 
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa