Tin tức

Khánh Hòa hướng đến phát triển kinh tế cân đối, bền vững

Thứ ba, 13/12/2022 - 07:42

(Lamdongtv.vn) - Đồ án Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang chờ Chính phủ phê duyệt. Đồ án chính là cơ sở pháp lý quan trọng để kết nối đồng bộ các loại quy hoạch trên địa bàn tỉnh;

tạo tiền đề quan trọng cho việc sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực nhằm phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế và cơ hội của tỉnh Khánh Hòa, thúc đẩy kinh tế phát triển


Trong suốt quá trình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng GRDP thời kỳ 2006-2010 đạt 10,6%/năm, thời kỳ 2011-2015 đạt 6,5%/năm và thời kỳ 2016-2019 đạt 7,5%/năm. GDP bình quân đầu người đạt 24,4 triệu đồng vào năm 2010, đạt 47,4 triệu đồng vào năm 2015 và đạt 69,9 triệu đồng vào năm 2019. Một thực tế cần thừa nhận, sau hàng chục năm, thu nhập bình quân đầu người không bằng bình quân chung của cả nước. Cũng trong giai đọạn này, du lịch đặc biệt phát triển mạnh, cùng với dịch vụ, thương mại, ngày càng khẳng định vị trí, chiếm tỷ trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế; tuy nhiên, cục diện đã thay đổi khi Covid-19 xảy ra. Theo các chuyên gia, Khánh Hòa còn yếu về thu hút đầu tư và thu nhập bình quân đầu người; kinh tế phát triển chưa cân đối. 

Ngoài tổ chức lại không gian đô thị, Đồ án Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra những định hướng phát triển kinh tế, nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch tỉnh xác định 3 trụ cột chính về kinh tế-xã hội và môi trường, bao gồm: Dịch vụ hàng đầu về du lịch, tài chính, bán lẻ và phát triển du lịch; sản xuất chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin và công nghệ tiên tiến; chế biến nông sản và thủy sản giá trị cao. Khánh Hòa là tỉnh tiên phong trong việc hợp tác đa ngành ngay từ khi làm quy hoạch, đây là mô hình, theo các chuyên gia, cần được nhân rộng. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, yếu tố môi trường, phát triển bền vững, cần được đặc biệt coi trọng. 

Phát triển kinh tế theo hướng bảo vệ môi trường là xu thế tất yếu của các quốc gia và địa phương. Thực tiễn cho thấy, một số nơi chỉ mải tập trung phát triển “nóng”, quên đi yếu tố môi trường, hậu quả là số tiền ngân sách nhà nước bỏ ra để khắc phục còn lớn hơn rất nhiều, phản tác dụng. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế vừa mang tính đột phá, nhưng vẫn bảo đảm cân đối, hài hòa để phát triển bền vững, Khánh Hòa cần khai thác tối đa những tiềm năng tự nhiên và lợi thế cạnh tranh về hạ tầng, tiềm lực tài chính và đặc biệt là những cơ chế ưu đãi đặc thù để bứt phá. 
Phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa