Tin tức

Đảng ủy Khối doanh nghiệp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Thứ hai, 03/04/2023 - 07:51

(Lamdongtv.vn) -, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2023 bằng hình trực tiếp và trực tuyến


Trong thời gian 6 ngày, từ ngày 3/4 - 8/4, 101 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh được báo cáo viên Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh giới thiệu 10 chuyên đề về Chủ nghĩa mác Lê Nin, tư tưởng hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Vấn đề độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, vấn đề tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội và hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, đảng viên và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đảng viên mới những kiến thức về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác, từng bước trở thành người cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu, trách nhiệm với công việc và Nhân dân./.
 
Hoàng Ái
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa