Tin tức

Bộ GTVT muốn hút đầu tư tư nhân vào 5 sân bay

Thứ bảy, 30/09/2023 - 13:04

Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị 5 địa phương là Lâm Đồng, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác các cảng hàng không, sân bay tại địa phương.

 
 
Trước đó, Bộ GTVT đã báo cáo Thường trực Chính phủ đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và kết quả làm việc với các bộ, ngành liên quan, để xem xét, cho ý kiến làm cơ sở hoàn thiện, báo cáo Bộ Chính trị trong thời gian tới.
Trong quá trình cấp có thẩm quyền xem xét đề án định hướng chung, UBND các tỉnh có thể chủ động tiếp tục hoàn thiện đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác cảng hàng không tại địa phương trong đó tập trung nghiên cứu phương án, quy mô đầu tư theo tính chất, điều kiện phát triển và quy hoạch của từng cảng hàng không./.

Phòng thời sự

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa