Tin tức

Nâng cao nhận thức tư tưởng của Đảng cho đoàn viên thanh niên

Thứ hai, 02/10/2023 - 07:02

Lamdongtv.vn - Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền bảo vệ nền tảng của Đảng, bí mật Nhà nước, dữ liệu cá nhân và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng cho đoàn viên thanh niêncác đơn vị trong toàn Khối.


 
Trong thời gian một ngày, đoàn viên thanh niên toàn Khối được quán triệt, thông tin những nội dung quan trọng Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, nhiệm vụ hàng là tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp ý chí kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, được nắm bắt tình hình thời sự của Đảng, Nhà nước; những vấn đề bức xúc cán bộ, đảng viên, nhân dân đang quan tâm; nắm bắt những vấn đề phát sinh về tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng…
 

Thông qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, nền tảng của Đảng cũng như kỹ năng bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật cá nhân, từ đó có ứng xử tốt, văn minh trên không gian mạng…
 
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Đà Lạt: Hoa ly vào vụ Tết

Lamdongtv.vn - Hoa ly là một loại hoa không thể thiếu của thị trường Tết, hiện nay hầu hết nông dân các Làng hoa ở thành phố Đà Lạt đã xuống giống và đang trong giai đoạn chăm sóc.Theo nhận định của nhiều nông dân thì vụ hoa ly tết năm nay có khả năng gặp nhiều rủi ro hơn những năm trước do yếu tố thời tiết và kinh tế khó khăn.

Đà Lạt: Hoa ly vào vụ Tết

Lamdongtv.vn - Hoa ly là một loại hoa không thể thiếu của thị trường Tết, hiện nay hầu hết nông dân các Làng hoa ở thành phố Đà Lạt đã xuống giống và đang trong giai đoạn chăm sóc.Theo nhận định của nhiều nông dân thì vụ hoa ly tết năm nay có khả năng gặp nhiều rủi ro hơn những năm trước do yếu tố thời tiết và kinh tế khó khăn.

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa