Tin tức

Giám sát thực hiện phong trào thi đua : “ Vì người nghèo” ở Lâm Đồng

Thứ ba, 31/10/2023 - 07:28

Lamdongtv.vn- Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn làm trưởng đoàn đã có chương trình giám sát tại Hội đồng đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng về triển khai phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025.

Ông Đàm Minh Tuấn – Phó giám đốc Sở nội vụ, phó chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở, ban ngành đã làm việc cùng với đoàn .
 

Qua báo cáo với đoàn công tác của Trung ương cho thấy: Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021- 2025 tại Lâm Đồng được cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm liên tục , đến cuối năm 2022, tỷ lệ nghèo đa chiều toàn tỉnh là 5,34%, điều này tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với các nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn của các ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn triển khai phong trào với thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và trong công tác giảm nghẻo đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình tiêu biểu được Trung ương, được tỉnh khen thưởng kịp thời. Cụ thể : Giai đoạn 2021 – 2023, 1 cá nhân được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, UBND tỉnh tăng bằng khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân, 2 hộ gia đình . Đối với cấp cơ sở khen thưởng cho 145 tập thể, 231 cá nhân và 5 hộ gia đình.

 
Trong giai đoạn 2021 – 2023 , hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thực hiện trên 150 đợt kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các tiểu dự án, giám sát đối với 2 địa phương cấp huyện, 4 sở ngành và 3 đơn vị thuộc khối thi đua các doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; góp phần thu hẹp chênh lệch khoảng cách về giàu nghèo giữa thành thị với nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung cho công tác khen thưởng vẫn còn gặp một số khó khăn tại các địa phương , đơn vị mà các đại biểu đã nêu cụ thể tại buổi giám sát như: Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của một số đơn vị, địa phương đối với các cơ quan cấp dưới chưa được thực hiện thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua còn mang tính hình thức, hành chính hóa. Sự phát triển của phong trào thi đua chưa đồng đều giữa đô thị, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng của một số sở, ngành, địa phương chưa chủ động tham mưu cơ chế phối hợp để tuyên truyền các phong trào thi đua và gương điển hình tiên tiến; việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến chưa chủ động.
 

Tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh, cấp Nhà nước cho các điển hình tiên tiến trong một số phong trào thi đua còn thấp. trên cơ sở nắm bắt tình hình chung tại Tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm Đức Toàn – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương đã đánh giá cao các nội dung cũng như kết quả mà địa phương nỗ lực đạt được, đồng thời giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong cấp thẩm quyền của Ban thi đua khen thưởng Trung ương và yêu cầu hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Lâm Đồng chú trọng vào việc rà soát các mô hình hay, cách làm mới để khen thưởng, động viên kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua khen thưởng đến vùng đồng bào dân tộc, phối hợp thi đua khen thưởng với các sở, ngành để lập hồ hơ khen thưởng nhanh chóng , với một tỉnh đặc thù thì không nhìn con số mà đánh giá kết quả hãy nhìn mô hình để đề xuất khen thưởng ../.
 
Bích Thảo

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa