Tin tức

Lâm Đồng: MTTQ các cấp phân bổ hỗ trợ xây dựng, sữa chữa gần 2.000 căn nhà Đại đoàn kết

Thứ năm, 02/11/2023 - 05:03

Lamdongtv.vn- Cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; qua đó đã vận động, tập hợp củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Thông qua các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động đã được các cơ quan, đơn vị, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo và các các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Hàng năm, Mặt trận tổ quốc đã tổ chức phát huy động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Kết quả từ năm 2020 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận được hơn 136,7 tỷ đồng, đã phân bổ hỗ trợ xây dựng và sữa chữa gần 2.000 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế cho hơn 2.500 hộ nghèo trong tỉnh. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động, huy động được đông đảo các thành phần, lực lượng và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng hàng ngàn công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, cơ sở, địa bàn khu dân cư. Qua đó đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa