Tin tức

Tôn vinh “Gương sáng đời thường” tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2

Chủ nhật, 12/11/2023 - 07:46

Lamdongtv.vn - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ tôn vinh “Gương sáng đời thường” lần thứ 2, gian đoạn (2018 - 2023) và tổng kết 20 năm “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” (2003 - 2023).Tham dự lễ có ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh;

Các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và 93 điển hình tiên tiến gương sáng đời thường.
 
 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhấn mạnh: Phát huy kết quả từ lễ tôn vinh gương sáng đời thườn tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất được tổ chức năm 2018, những năm qua Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch, trên cơ sở đó để MTTQ các cấp bám sát thực hiện. Trong đó, chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực vào các phong trào, xây dựng mô hình hay, cách làm mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong toàn dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh và củng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Tại lễ tôn vinh, các đại biểu được xem các clip phóng sự do MTTQ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình Lâm Đồng thực hiện về hình ảnh những gương sáng đời thường của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, và kết quả 20 năm Lâm Đồng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. Có thể nói, 93 đại biểu được tôn vinh lần này là những điển hình được lựa chọn từ 742 tấm gương sáng từ cơ sở, trong thời gian qua có rất nhiều đóng góp trong phát triển địa phương, như phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giúp nhau giảm nghèo; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, bài trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giáo dục, y tế, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông và các phong trào thi đua yêu nước.

Về kết quả 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có thể khẳng định khối đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy và tạo sự đồng thuận xã hội. Ngày hộiđã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, thuần phong mỹ tục và tình đoàn kết, nghĩa tình đồng bào trong mỗi cộng đồng. 20 năm qua, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp 1.250 tỷ đồng, hiến hơn 1,8 triệu m 2 đất, huy động trên 700 nghìn ngày công lao động cùng với nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội; đóng góp 262 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo và hơn 85 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Từ hoạt động của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chính người dân là chủ thể tham gia tích cực vào các phong trào tiêu biểu của địa phương như, nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị từng bước được đổi mới…
 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại lễ tôn vinh, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp, các tầng lớp nhân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa trong thời gian qua. Đặc biệt là những điển hình tiến tiến về tham dự lễ hôm nay thực sự là những bông đẹp, xứng đáng được tôn vinh. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các điển hình tiếp tục phát huy, nỗ lực hơn nữa trong công việc, tiên phong, đi đầu làm nhiều việc tốt trong mọi phong trào và các cuộc vận động ở địa phương

 
 

Về giá trị của 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh ông Trần Văn Hiệp, khẳng định, thông qua hoạt động đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt xây dựng, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh. Ông Trần Văn Hiệp, cho biết: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phù họp, trong đó tập trung hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, đưa công tác mặt trận đến từng hộ gia đình, từng người dân; tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự lan tỏa, sâu rộng, thiết thực trong toàn dân.

Tại buổi lễ, 93 điển hình tiên tiến được Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng tôn vinh và trao giấy chứng nhận “Gương sáng đời thường” trong các tầng lớp nhân dân lần thứ 2, giai đoạn 2018 – 2023. Về thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2003 – 2023, Ủy ban Trung ương MTTQVN tặng bằng khen cho 3 tập thể; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 12 tập thể; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng 24 giấy khen cho các tập thể, cá nhân. 50 tập thể được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Lao động Thường binh và Xã hội và Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen,

Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa