Tin tức

Minh bạch – trách nhiệm – bền vững về lương thực, thực phẩm.

Thứ ba, 14/11/2023 - 05:10

Lamdongtv.vn - Tại Hà Nội, Bộ trưởng bộ NNPTNT Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch hành động Quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm (LTTP) theo hướng minh bạch – trách nhiệm – bền vững..Hội nghị phân tích: Công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững trên thế giới, dù đạt nhiều thành quả, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức.

 

 Nông nghiệp Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực. Tuy nhiên, cũng đang phải đương đầu với một số khó khăn như: quy mô nông hộ nhỏ, thách thức do biến đổi khí hậu, biến động thị trường; nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế về dinh dưỡng,về tiêu dùng xanh; thách thức về tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, nhất là vùng núi, vùng khó khăn.

Vì vậy, Việt Nam mong muốn được tăng cường hợp tác cùng các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy chuyển đổi Hệ thống LTTP như: đẩy mạnh chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững; đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, không chỉ phục vụ sản xuất mà phục vụ phát triển kinh tế nông thôn; thúc đẩy liên kết các mạng lưới đổi mới sáng tạo trong nước và xuyên biên giới. Gắn kết các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu của doanh nghiệp, của hệ thống lương thực thực phẩm và của cả nền kinh tế; xây dựng và cập nhật bảng cân đối dinh dưỡng quốc gia, làm cơ sở; định hướng sản xuất,phân phối LTTP.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã trình bày các nội dung liên quan đến kế hoạch hành động Quốc gia chuyển đổi hệ thống LTTP minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam do Liên Hiệp quốc tài trợ, phân tích về vấn đề thất thoát, lãng phí LTTP, chế độ ăn lành mạnh, đa dạng thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý v.v..
Hội nghị là dịp các ngành, các địa phương tiếp cận thông tin, cùng xem xét, trao đổi về những nội dung ưu tiên của Kế hoạch hành động trong thời gian tới. Với “Tưduy đổi mới” và “Cùng hành động”, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch - trách nhiệm - bền vững, để “không ai bị bỏ lại phía sau”
 
Mai An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa