Tin tức

Triển khai công tác quốc phòng địa phương năm 2024

Thứ sáu, 08/12/2023 - 04:03

Lamdongtv.vn- UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) và công tác giáo dục quốc phòng an ninh (GDQPAN) năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ông Trần Văn Hiệp, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Bình Sơn – UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh đã chủ trì hội nghị.

 Các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, HĐND, UBND, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo 12 huyện thành phố và các đơn vị liên quan đã tham dự.
 
 

Năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh toàn diện về mọi mặt; tư tưởng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang an tâm công tác; các chỉ tiêu về tuyển quân, xây dựng lực lượng, diễn tập, hội thi, hội thao, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo thực hiện tốt quy trình, các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; năm 2023 giao 1.150 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu được giao, tỷ lệ đảng viên vượt 0,18%. Các cơ quan, đơn vị địa phương đã chủ động tuyên truyền cho trên 245 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết và nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã quan tâm triển khai thực hiện xây dựng tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, bảo đảm cơ sở vật chất cho công tác quốc phòng, ứng dụng tiến bộ khoa học quân sự vào công tác kỹ thuật địa phương. Cũng trong năm 2023, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh 12 huyện, thành phố đã tổ chức 27 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đối tượng 4; 59trường trung học phổ thông tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh đạt 100%; Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Trường Đại học Đà Lạt giáo dục quốc phòng an ninh cho 3.233 sinh viên. …..
 

 
Tại hội nghị, đại diện các địa phương, sở, ngành đã trao đổi những vấn đề còn tồn tại, khó khăn, những ưu điểm trong công tác QPĐP và GDQPAN, đề xuất và thống nhất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024 đạt kết quả cao trên địa bàn toàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ông Trần Văn Hiệp, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về công tác quốc phòng địa phương trong năm 2023.

Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác này trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân thật sự vững chắc, xem đây là một trong những giải pháp để củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo đúng quy định, quan tâm xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ tỉnh. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng thủ dân sự (có hiệu lực từ 01/4/2024)...

Công tác tuyển sinh quân sự, tuyển sinh ngành quân sự cơ sở đảm bảo đúng đối tượng và bố trí, sử dụng hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cũng nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh. Quan tâm kiện toàn các chức danh trong Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; xây dựng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp tại cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu được giao; đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phươngquân đội, chính sách đối với người có công…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng 2 cờ thi đua cho 2 tập thể và khen thưởng 13 tập thể, 16 cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2023.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa