Tin tức

Chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định nông độ cồn khi tham gia giao thông.

Thứ ba, 27/02/2024 - 05:59

lamdongtv.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành đoàn thể thuộc tỉnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

 
 
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và các địa phương thực hiện quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định, đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông, tuy nhiên, đến nay tình trạng nêu trên vẫn xảy ra làm ảnh hướng đến uy tín, kết quả thi đua của các cơ quan, đơn vị.

 Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm và chấm dứt tình trạng “điều khiên phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia" đối với cán bộ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Văn bản số 3570; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 4610 của UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; trong đó, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định;đã uống rượu, bia không điều khiên phương tiện giao thông.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị phải xử lý nghiêm, không bỏ sót các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về nông độ cồn khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình xử lý, kỷ luật cần xem xét đến lỗi khai báo không trung thực để xem xét xử lý kỷ luật theo quy định; định kỳ hàng tháng (trước ngày 20) tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức gửi các tổ chức đảng cấp trên trực tiếp quản lý và Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời giao Sở Nội vụ làm đầu mối tồng hợp, định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm quy định về nồng độ cồn./.
 Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Di Linh ra quân dân vận tập trung tại xã Tam Bố

Lamdongtv.vn - Nhằm phát huy vai trò của các lực lượng tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, trong 2 ngày 23 và 24/4 , Ban Chỉ đạo các chương trình liên tịch giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các tổ chức chính trị - xã hội huyện Di Linh đã tổ chức đợt dân vận tập trung tại xã Tam Bố.

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa