Tin tức

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Thứ năm, 18/04/2024 - 05:56

Lamdongtv.vn - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học , Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chủ trì phiên họp thứ nhất để nghe báo cáo hoạt động của tổ biên tập và nhiệm vụ của tiêu ban thời gian tới.

Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Tiểu ban và thành viên Tiểu ban văn kiện tham dự phiên họp.
 

 

Tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn báo cáo kết quả hoạt động của Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo đó đã tham mưu thành lập Tổ biên tập triển khai công việc theo kế hoạch, trọng tâm là xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng, báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội 5 năm, 2021 – 2025, mục tiêu, nhiệm vụ 2025 - 2023; tiến hành xây dựng các Dự thảo quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của thành viên văn kiện và tổ biên tập.

Thành viên tổ biên tập các nội dung về xây dựng đảng, kinh tế, xã hội đã thảo luận, cho ý kiến liên quan đến xây dựng báo cáo, nội dung kiểm điểm và việc lấy ý kiến các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ lãnh đạo qua qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo Đại hội lần thứ 12.

Nhiều ý kiến cũng nêu rõ việc xây dựng báo cáo cần chặt chẽ, ngắn gọn nhưng trọng tâm, phát huy những ưu điểm, bài học kinh nghiệm phát huy, khó khăn, hạn chế và giải pháp thực hiện. Văn kiện phải xác định được đích đến, mục tiêu phát triển dựa trên thực tiễn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Về công tác tuyên truyền, theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, trog đó Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng bám sát nội dung, mở các chuyên trang, chuyên mục, tiểu mục về kết quả xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong 5 năm qua; mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ tới, trọng tâm là thông tin sâu rộng về chiến lược phát triển của tỉnh về dự thảo báo cáo chính trị trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 sắp tới, qua đó tạo lan tỏa, kỳ vọng trong cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức và nhân dân trong tỉnh.
 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học, khẳng định: Qua nội dung họp hôm nay, Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến, thống nhất nhiệm vụ được phân công của thành viên Tổ biên tập. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, việc xây dựng văn kiện chúng ta phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Tuy nhiên, Lâm Đồng có đặc thù riêng, vì vậy tổ biên tập từng lĩnh vực phải bám sát vào thực tiễn để xây dựng báo cáo.

 Đồng chí Nguyễn Thái Học, nhấn mạnh: Xây dựng báo cáo văn kiện phải có tinh thần đổi mới, đi đúng mục tiêu, khi trình văn kiện phải thể hiện được tinh thần lao động, sáng tạo, tích cực, sản phẩm phải mang tầm trí tuệ, cật lực. Do đó phải trăn trở, tìm tòi, bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đặc biệt báo cáo cần nêu được định hướng đi lên của cả 5 năm.

Lâm Đồng hiện đầy đủ cơ sở, có được rất nhiều thành quả sau hơn 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tuy nhiên quá trình phát triển cũng đặt ra nhiều vấn đề cần đề cập rõ trong văn kiện. Quyền Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng: Văn kiện không chỉ về thực tiễn mà phải thể hiện tốt về mặt lý luận. Hơn bao giờ hết phải mời được ý kiến các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ góp ý, phản biện vào dự thảo văn kiện. Với phương châm không quá câu chữ, định hướng văn kiện phải đi sâu vào thực tiễn đặt ra, tạo tiền đề cho hoạch trung hạn, dài hạn trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, đề nghị nhiệm vụ của tổ biên tập, sau cuộc họp này khẩn trương triển khai, tập trung vào tiến độ, phải có sản phẩm, kết quả cụ thể ngay sau phiên họp thứ 2./.
 
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa