Tin tức

Hoàn thiện ban hành Chỉ thị của Tỉnh ủy vào thực tiễn công việc

Thứ năm, 18/04/2024 - 06:02

Lamdongtv.vn - Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị BanThường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc

 của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

 
 

Theo đó, dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, các cấp, ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn mắc phải những hạn chế, khuyết điểm.

Những hạn chế có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao.

 Chỉ thị được ban hành với mục tiêu phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục địa phương những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian tới;

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nội dung cụ thể, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả.
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình, khẳng định cần thiết của việc ban hành cũng như triển khai sâu rộng Chỉ thị; đồng thời tham gia góp ý các ý kiến liên quan đến nội dung, hình thức của Chỉ thị cũng như về công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những ý kiến, góp ý của các đại biểu, giao lại cho Thường trực và Văn phòng Tỉnh ủy xem xét một lần nữa trước khi ban hành.

 Để tổ chức thực hiện có hiệu quả, Quyền Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt Chỉ thị, tổ chức Hội nghị từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở trực tiếp và trực tuyến để quán triệt Chỉ thị đến toàn Đảng bộ. Giao trách nhiệm cho các đồng chí Thường vụ phụ trách các địa bàn theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị tại địa bàn.

Đồng chí Bí thư các địa phương, đơn vị có trách nhiệm quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quá trình triển khai thực hiện.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa