Tin tức

Tổng kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện

Thứ hai, 22/04/2024 - 17:09

Lamdongtv.vn - Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng(Đề án 644).

 Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh và UBND thị trấn D’ran, huyện Đơn Dương (đại diện đơn vị cấp xã tham gia Đề án 644.
 

Theo báo cáo của Sở nội vụ, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương và Bưu điện đã phối hợp tích cực trong công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức. Trong quá trình triển khai, các sở, ngành và UBND các huyện đã tích cực cung cấp các nguồn lực cần thiết và hỗ trợ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; bố trí công chức có kinh nghiệm tiến hành đào tạo, tập huấn trực tiếp cho nhân viên Bưu điện về lý thuyết và thực hành trên hồ sơ ngay từ những ngày đầu triển khai.

Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đang được bố trí 16 nhân viên Bưu điện thực hiện các nhiệm vụ: Hướng dẫn người dân tạo tài khoản công dân, thực hiện hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa thành phần hồ sơ thuộc tất cả các lĩnh vực của các sở, ngành chuyển giao. Tại Bộ phận một cửa cấp huyện: 12 Bưu điện huyện, thành phố đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng định hướng của Đề án 644. Về kết quả việc thực hiện

Đề án thí điểm chuyển giao của các cơ quan, địa phương, đến cuối năm 2023, nhân viên Bưu điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả đối với 100% thủ tục hành chính (gồm 1.348/1.348 thủ tục hành chính).
Đối với cấp huyện, thành phố đã tiếp nhận và trả kết quả đối với 98% số thủ tục hành chính gồm 3.458/3.538 thủ tục hành chính. Qua thời gian thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao cho thấy đã đạt được hiệu quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra và thích ứng kịp thời đối với những trường hợp đột xuất. Việc chuyển phát hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, tăng sự lựa chọn của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với phương hướng trong thời gian tới, đồng thời tham luận các nội dung về kết quả và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 644. Những hạn chế trong quá trình chuyển giao và định hướng, yêu cầu trong giai đoạn mới.

Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án và đề xuất thực hiện cơ chế tài chính trong giai đoạn tiếp theo. Đánh giá kết quả tiếp nhận chuyển giao và định hướng trong thời gian tới. Giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện Đề án và đề xuất phương hương, giải pháp thực hiện thời gian tới…../.
 Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa