Tin tức

Hiệu quả từ mô hình “Công dân gương mẫu giáo dân tốt”

Thứ sáu, 10/05/2024 - 05:48

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đồng bào DTTTS trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Đam Rông tổ chức thực hiện mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt”. Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực.Những buổi sáng yên bình ở một vùng công giáo ở huyện Đam Rông…đây là một trong những kết quả đáng khích lệ của những hoạt động thiết thực từ mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt” do Ủy ban MTTQ huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Đam Rông thực hiện trong hai năm vừa qua.

Ngòa iviệc tuân thủ các chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo, với phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo” người dân nơi đây còn tích cực tham gia phong trào phòng, chống tộiphạm bằng nhiều việc làm thiết thực, từ đó các vụ việc liên quan đến vi phạm an ninh giảm mạnh, các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng được giải quyết kịp thời, không để kéo dài gây mất đoàn kết trong nhân dân.

Đồng thời việc giáo dục, quản lý con em chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể xã quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
 
 

Những buổi sinh hoạt của mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt” đã không còn xa lạ với giáo dân nơi đây, khi nhân dân tham gia thảo luận, bàn các biện pháp, giải pháp thực hiện đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cùng hướng tới xây dựng một môi trường sống an toàn, hạnh phúc.
 Bên cạnh đó, trong các ngày lễ trọng đại các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm luôn thường xuyên lồng ghép nội dung về phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội vào bài giảng, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân ngày một tốt hơn. Đến nay, tội phạm được kiềm chế, những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội của con em ở vùng quê này đã có chiều hướng giảm nhiều so với trước đây, ý thức tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tố giác tội phạm của giáo dân được nâng lên.
 
 
Để mô hình phát huy hiệu quả, bền vững, trong suốt quá trình triển khai, thực hiện Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng mô hình “Công dân gương mẫu, giáo dân tốt; UBND xã đã xây dựng nhiều kế hoạch triển khai theo đúng tình hinh thực tiễn; ban hành các tiêu chí về xây dựng mô hình để phấn đấu thực hiện, như: 100% gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hộ gia đình chung tay ký kết quy ước, hương ước làng xã …
 
Với sự chung tay của các các đoàn thể, công an, mặt trận thì mô hình này đã có hiệu quả … Thực tế cho thấy, thông qua mô hình này bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại cơ sở.
Để phong trào này tiếp tục phát huy hiệu quả bền vững trong thời gian tới, Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đã có kế hoạch tập trung đổi mới tư duy tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền phong trào kết hợp với công tác phổ biến và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, từ đó tạo tiền đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân phù hợp với tình hình thực tế. ./
Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa