Tin tức

Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc với tỉnh Lâm Đồng.

Thứ năm, 16/05/2024 - 06:15

Lamdongtv.vn - Đoàn công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam do ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng giám đốc BHXH VN đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh

 - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh và các thành viên trong ban chỉ đạo.Theo báo cáo tại buổi làm việc, ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quy chế hoạt động, quy định nguyên tắc làm việc, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng thành viên theo tinh thần đúng người, đúng việc gắn liền với chức năng nhiệm vụ của các thành viên và công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương.

Các thành viên Ban Chỉ đạo luôn phối hợp và làm tốt theo nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, đôn đốc trong quá trình thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành các cấp phối hợp đồng bộ chặt chẽ với cơ quan BHXH, nhất là, trong công tác truyền thông, vận động người tham gia; chia sẻ, kết nối dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.


Cụ thể đến hết năm 2023, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh trên 120.600 người đạt 16,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 21.600 người, đạt tỷ lệ 2,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 90.600 người; tổng số người tham gia BHYT là hơn 1,2 triệu người, đạt 93,46% dân số. Riêng trong quý I/2024, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là gần 120 ngàn người đạt 15,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là hơn 15.000 người, đạt tỷ lệ 1,9% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHTN là 89.300 người, đạt 11,3% lực lượng lao động trong độ tuổi; tổng số người tham gia BHYT là gần 1.180 triệu người, đạt gần 88% dân số. Lâm Đồng cũng đã thực hiện tốt việc chi trả chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho lao động ở các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao những nội dung liên quan đến việc phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm đang gặp khó khăn và đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện các chính sách BHXH,BHYT, BHTN để Lâm Đồng thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo người dân được thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Đảng và Nhà nước.Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ghi nhận kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của từng thành viên trong ban chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm nâng cao tỷ lệ bao phủ tỷ lệ bảo hiểm tại địa phương. Bên cạnh đó, chia sẻ trước những khó khăn chung về kinh tế của tỉnh và ngành BHXH địa phương.

Thời gian tới, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Lâm Đồng cần phát huy hiệu quả hơn nữa của Ban Chỉ đạo các cấp, nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT của người dân. Ngành BHXH tỉnh nói chung và BHXH các cấp nói riêng cần chủ động triển khai các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về thu, phát triển người tham gia, giảm nợ, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT kịp thời.

Ông Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tỉnh sẽ tiếp thu và triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao trong đó tập trung phát huy vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp nhất nhất là ban chỉ đạo cấp xã. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu những chính sách liên quan đến bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương cũng như của Trung ương./.

 
 Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa