Tin tức

Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương IX (Khóa XIII)

Thứ bảy, 25/05/2024 - 07:58

​Lamdongtv.vn - Tỉnh ủy tổ chức Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (Khóa 13). Đc Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Đc Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có các Đc trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương.
 

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 13). Theo đó, sau 3 ngày 16 – 18.5 làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội nghị lần thứ 9 đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030;Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội 14 của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm:

Về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao sự khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và Tiểu ban Điều lệ Đảng trong việc xây dựng, chuẩn bị dự thảo các đề cương báo cáo.Về chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao công tác chuẩn bị Tờ trình và Đề án tổng kếtviệc thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Trung ương xác định đây là công việc hệ trọng, cần sớm triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành Chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
 
Về công tác cán bộ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Với tỷ lệ số phiếu tín nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, gồm các đồng chí:
Đc Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Đc Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Đc Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Đc Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định để đồng chí Trương Thị Mai thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để nghỉ công tác vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm.

Đồng thời Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Thi hành kỷ luật đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Những kết quả của Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 13) là rất quan trọng, thể hiện toàn diện các nội dung, chương trình cho nhiệm vụ chính trị thời gian tới. Đối với tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở kết quả của Hội nghị sắp tới cần bám sát đinh hướng, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đặc biệt cần tiến hành đánh giá toàn diện công tác quy hoạch, công tác bổ nhiệm cán bộ, đây được xem là yếu tố then chốt, quan trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, điều hành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa