Tin tức

Hội luật gia tỉnh bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật

Thứ sáu, 14/06/2024 - 07:06

Lamdongtv.vn - Hội Luật gia tỉnh vừa phối hợp với hội đồng tuyên phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đà lạt đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật cho các thành biên ban chấp hành các chi hội cơ sở.

 
 

80 thành viên thuộc ban chấp hành các chi hội luật gia cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã được báo cáo viên của hội luật gia tỉnh và một số sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; các văn bản của Quốc hội, Chính phủ của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Lâm đồng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị;

 Phổ biến các Luật đất đai, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho thành viên ban chấp hành các chi hội cơ sở về kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng trong công tác hoà giải ở cơ sở. Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyên truyền pháp luật sẽ giúp các thành viên ban chấp hành các chi hội luật gia cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt thực hiện hiệu quả hơn công việc và nhiệm vụ được giao./.

  Văn Thế

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa