Tin tức

Áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06.

Thứ hai, 17/06/2024 - 07:16

Lamdongtv.vn - Theo Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng, đến nay chỉ có 05/18 sở, ban, ngành và 01/12 địa phương cấp huyện chủ động triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 .


 
 

Vì vậy để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm của Tổ công tác, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ Văn bản của Tổ Công tác và chỉ đạo của UBND tỉnh tập trung nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền; đồng thời, bám sát các nội dung để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện đảm bảo đúng trọng tâm, đầy đủ nội dung.

 Ngoài ra, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu kinh nghiệm của UBND thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề phân cấp, trình tự, thủ tục bố trí kinh phí mua sắm; nghiên cứu, đề xuất miễn giảm lệ phí trong thanh toán dịch vụ công trực tuyến “0 đồng” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
 

 Các đơn vị gồm Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu việc hợp nhất 3 Ban chỉ đạo (Cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06) theo kinh nghiệm của Thành phố Hà Nội; tham mưuUBND tỉnh xem xét, chỉ đạo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương. /.

 
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa