Tin tức

Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa

Thứ năm, 20/06/2024 - 06:52

Lamdongtv.vn - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, chất lượng, sát thực tiễn, đi thẳng vào vấn đề với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao.


 Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận, thống nhất quan điểm, nguyên tắc xây dựng Chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia góp ý vào nội dung này.

Thảo luận tại Phiên họp, đa số ý kiến đại biểu tán thành sự cần thiết điều chỉnh Chủ trương đầu tư. Đồng thời, nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình sẽ góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu bức thiết về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng bày tỏ nhất trí với nhiều nội dung trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
 
Trong đó có đề nghị cần xem xét, thông qua Chương trình theo quy trình 2 kỳ họp để bảo đảm chất lượng của nội dung chương trình.

Đặc biệt, ngoài các quan điểm, nguyên tắc xây dựng chương trình được nêu trong báo cáo thẩm tra, đại biểu cho rằng cần bổ sung thêm quan điểm xem việc phát triển văn hóa có những yếu tố đặc thù, đòi hỏi quá trình lâu dài, cần thu hút sự tham gia rộng rãi, chủ động và tích cực của người dân, do văn hóa là những giá trị do người dân sáng tạo và tích lũy qua quá trình sinh hoạt và lao động lâu dài.
 
Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu còn quan tâm đến vấn đề: Xây dựng các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; Việc tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh vai trò của Chính phủ, cơ quan thường trực và các cơ quan có liên quan đến việc hướng dẫn triển khai; lưu ý việc phát huy tối đa những bài học kinh nghiệm trong xây dựng, vận hành và giám sát các Chương trình mục tiêu quốc gia;...
 
 Hữu Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa