Tin tức

Kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa IX)

Thứ tư, 22/01/2020 - 10:14

(Lamdongtv.vn) -Dưới sự chủ trì của ông Trần Đức Quận - PBT Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, ông K’ Mák - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì kỳ họp bất thường lần thứ 12 HĐND tỉnh Khóa 9 nhiệm kỳ 2016 – 2021,

Kỳ họp đầu năm 2020 để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có ông Đoàn Văn Việt - PBT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Các ông bà trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVT, Đoàn ĐBQH, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 9.
        Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh được nghe Sở Nội vụ thông qua tờ trình thành lập thôn, tổ dân phố mới trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố tại một số xã, phường và thị trấn của các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay toàn tỉnh có 1.541 thôn, tổ dân phố, qua khảo sát có 208 thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% so với quy định phải thực hiện sắp xếp, sát nhập theo quy định Thông tư 14 năm 2018 của Bộ Nội vụ. Về phương án thực hiện được nêu tại tờ trình sẽ tiến hành sắp xếp, sát nhập 318 thôn, tổ dân phố, trong đó 178 thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% với 140 thôn, tổ dân phố liền kề có quy mô số hộ gia đình trên 50% để thành lập mới 153 thôn, tổ dân phố và đổi tên 12 thôn tại 12 huyện, thành phố.
        Đồng thời nghe Sở Tài nguyên và môi trường báo cáo tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 5 năm một lần, năm 2019 là năm triển khai thực hiện xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đình kỳ 5 năm thứ 2 giai đoạn 2020 – 2024, vì vậy tờ trình cũng nêu rõ thực tế 5 năm qua, do biến động thị trường làm cho giá đất thay đổi theo chiều hướng tăng, mặc dù hàng năm giá đất đã được cập nhập, điều chỉnh, bổ sung cục bộ vào bảng giá đất, do đó theo tờ trình của UBND tỉnh việc điều chỉnh bảng giá đất là cần thiết, đảm bảo phù hợp trong công tác quản lý và sử dụng đất trong thời gian tới.

        Ngoài ra, kỳ họp cũng nghe Sở kế hoạch và đầu tư thông qua tờ trình phân bổ nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020. Nghe các Ban của HĐND tỉnh Báo cáo thẩm tra nghị quyết liên quan. Trên cơ sở nội dung các tờ, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến những vấn đề có tính cấp bách nhằm sắp xếp, tinh gọn, tổ chức thôn, tổ dân phố; quy định về khung giá đất; mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiết dự toán chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư phát triển để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020…
        Phát biểu bế mạc kỳ họp, PBT Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức Quận, đánh giá cao tinh thần làm việc, đóng góp ý kiến cho các tờ trình để Kỳ họp HĐND tỉnh khóa 9 thứ 12 đã thống nhất thông qua 02 nghị quyết tờ trình thành lập thôn, tổ dân phố mới và tờ trình thông qua Bảng giá các loại đất áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Chủ tịch HDDND tỉnh, cho rằng kết quả này đã đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh ngay trong những tháng đầu năm 2020, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa