Video

365 ngày chuyển động (07/03/2020)

Thứ bảy, 07/03/2020 - 17:43

Lâm Đồng dự kiến sẽ có khoảng 25.000 ha cây trồng bị nắng hạn /- Năm 2020, Lâm Đồng phấn đấu có 65% diện tích gieo trồng được tưới /- Nhu cầu đổi nước ngọt tăng do hạn mặn

[video(1780)]

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa