Tin tức

Chính sách hỗ trợ lao động nghỉ việc không hưởng lương

Thứ ba, 12/05/2020 - 10:56

Chính phủ đã ban hành NQ 42, Thủ tướng CP đã ban hành QĐ số 15 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn, không bảo đảm mức sống tối thiểu do bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm bởi đại dịch Covid-19

Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương được quy định như sau.
Những lao động này phải đáp ứng các điều kiện:
- Thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian của HĐLĐ, từ 1 tháng liên tục trở lên từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/4 đến ngày 1/6/2020.
- Đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
- Làm việc trong DN không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
Nếu đáp ứng những điều kiện này, người lao động được hỗ trợ hàng tháng với mức 1.800.000 đồng/người/tháng và tối đa trong 3 tháng (tháng 4,5,6/2020)
Khi đó doanh nghiệp lập hồ sơ cho người lao động và gửi đến UBND cấp huyện. Trong 3 ngày làm việc, cơ quan BHXH xác nhận. Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.  
Tin từ phòng Thời sự
Đài PTTH Lâm Đồng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)