Tin tức

Hà Nội ban hành quyết định hỗ trợ người dân

Thứ sáu, 15/05/2020 - 06:28

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19. Trong đó quy định rõ về hồ sơ, trình tự, thủ tục để nhận hỗ trợ

Quyết định này cũng nêu rõ trình tự, thủ tục hưởng hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, hay lao đông tự do, bị mất việc cần phải lập hồ sơ gửi đến UBND cấp xã nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hằng tháng. Nếu lao động thường trú và tạm trú không cùng phạm vi đơn vị hành chính cấp xã thì phải có xác nhận của UBND xã nơi tạm trú không đề nghị hưởng hỗ trợ và ngược lại. Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 15/7. Trong 5 ngày làm việc cấp xã phải rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và phải niêm yết công khai với cộng đồng dân cư.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)