Tin tức

Thảo luận Dự án Luật Biên phòng Việt Nam và Luật doanh nghiệp sửa đổi

Thứ sáu, 22/05/2020 - 09:13

(Lamdongtv.vn) - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham dự phiên họp trực tuyến của Quốc Hội để cùng thảo luận Dự án Luật Biên phòng Việt Nam và Luật doanh nghiệp sửa đổi

Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 9, đề cập đến các tờ trình và báo cáo thẩm tra về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam; báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự án Luật doanh nghiệp sửa đổi và thảo luận trực tuyến về một số nội dung vẫn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật này.
Theo đó, Luật Biên phòng Việt Nam gồm 7 chương, 33 điều, quy định những nội dung cơ bản về: Nhiệm vụ biên phòng, lực lượng và phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; hợp tác quốc tế về biên phòng; lực lượng Bộ đội Biên phòng; bảo đảm và chế độ chính sách về biên phòng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng. Mục tiêu của Luật biên phòng Việt Nam nhằm thể chế hóa đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng về biên giới quốc gia, trong đó có Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính thống nhất với các luật hiện hành; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng và các văn bản pháp luật khác có liên quan, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ đội biên phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Riêng đối với Dự án Luật doanh nghiệp sửa đổi, với 10 chương, 219 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty và hộ kinh doanh. Một trong những nội dung tiếp tục xin ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp này là phạm vi điều chỉnh, quy định đối tượng hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp. Với hai phương án để xin ý kiến: Phương án 1: Nhất trí đưa nội dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8. Phương án 2: Đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh. Trong phiên làm việc chiều nay, Quốc hội tiếp tục nghe Tờ trình về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, nghe Báo cáo thẩm tra dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)