Tin tức

Uỷ ban kiểm tra cụm thi đua số 2 giao ban công tác

Thứ năm, 25/06/2020 - 06:59

(Lamdongtv.vn) - Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm Cụm thi đua số 2 gồm các huyện Di Linh, Bảo Lâm, thành phố Bảo Lộc, Đạ Hoai, Đạ Tẻ và Cát Tiên

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công tác Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Uỷ ban kiểm tra các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 luôn bám sát kế hoạch, tiến độ, nội dung chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong cụm đã thực hiện kiểm tra 04 tổ chức đảng và 04 Ủy ban kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề đối với 06 đảng viên và 02 tổ chức cơ sở đảng; kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảng viên, tổ chức đảng; toàn cụm đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 01 đảng viên vi phạm quy chế nội bộ cơ quan. Về thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, các đơn vị đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 07 đảng viên và 18 tổ chức Đảng. Toàn cụm đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên. 

Tại hội nghị, Uỷ ban kiểm tra các đơn vị trong cụm thi đua số 2 đã thảo luận, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 đề ra; Uỷ ban kiểm tra các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được quy định tại điều 32, Điều lệ Đảng, chủ động xây dựng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm 2020. ./.
CTV: Quốc Tuấn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)