Tin tức

Đại hội cổ đông Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt

Thứ hai, 29/06/2020 - 19:28

(Lamdongtv.vn) - Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong năm 2019, Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt trên 135 tỷ đồng

Đặc biệt, Công ty đã thực hiện tốt các nghĩa vụ ngân sách nhà nước, bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên và người lao động. Ngoài ra, đơn vị còn chú trọng đầu tư xây dựng các công trình hạng mục mở rộng Vườn Ươm Cam Ly, Chỉnh trang vườn hoa thành phố, cải tạo hệ thống điện, chỉnh trang tiểu cảnh hoa và các hạng mục khác trên địa bàn nhằm phục vụ tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.
Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt đã thảo luận thông qua các tờ trình Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, phương án thù lao và danh sách các công ty kiểm toán độc lập. Đồng thời biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong năm 2020 như: Tiếp tục củng cố, sắp xếp mô hình, tổ chức quản lý, kiện toàn bổ sung nhân sự, Ban hành các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị, thực hiện bầu cử Hội đồng quản trị, tiếp tục triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại công ty theo chỉ đạo của UBND tỉnh, rà soát đầu tư, cải tạo các hạng mục dự án để tiến hành triển khai hoàn thiện, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
Hoàng Ái

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)