Video

365 ngày chuyển động (08/08/2020)

Thứ bảy, 08/08/2020 - 16:59

Sản lượng chè Lâm Đồng xuất khẩu giảm khoảng 50% /- Sản lượng cây ăn trái tăng /- Khuyến khích nông dân sử dụng nông dược theo nguyên tắc "4 đúng"

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)