Tin tức

Kiểm tra thực hiện quy chế phối hợp quản lý thu thuế

Thứ năm, 11/08/2016 - 07:37

(Lamdongtv.vn) - Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và đại diện UBMTTQVN tỉnh đã kiểm công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế và vận động nhân dân thực hiện

(Đóng lạiLamdongtv.vn) - Thực hiện quy chếphối hợp tham gia quản lý thu thuế giữa UB MTTQVN tỉnh Lâm Đồng và Cục thuế tỉnh;  lãnh đạo Cục thuế tỉnh Lâm Đồng và đại diện UBMTTQVN tỉnh đã kiểm công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế và vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ thuế tại huyện Đạ Tẻh.
Tính đến hết tháng 7 năm 2016, huyện Đạ Tẻh đã thực hiện tổng thu ngân sách nhà nước trên 27 tỷ đồng, đạt 54% so với dự toán được giao. Trong đó, số thu do thuế quản lý trên 14 tỷ đồng, đạt 47%; số thu do tài chính quản lý gần 13 tỷ đồng, đạt 68%. Trong số thu do thuế quản lý nêu trên thì số thu thuế, phí gần 12 tỷ đồng, đạt 44%, thu từ cấp đất, thuê đất đạt 68%. Đây là kết quả từ sự phối hợp trong công tác tuyên truyền ,  vận động giữa ngành thuế và MTTQ cũng như các tổ chức  thành viên ở địa phương. Trong đó, công tác tư vấn, hỗ trợ , giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế , kiểm tra giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật thuế , triển khai phong trào “ Khu dân cư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu thuế nhà nước ” gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tuyên truyền chính sách pháp luật thuế thông qua các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến việc quản lý, kết quả thu thuế, niêm  yết công khai mức doanh thu, số tiền thuế và đề xuất khen thưởng kịp thời.Trong những tháng cuối năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế ở huyện Đạ Tẻh tiếp tục được đẩy mạnh qua phương tiện thông tin đại chúng, Pano,áp phích , hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc hoàn thành nghĩa vụ thuế vv. Cùng với huyện Đạ Tẻh, dịp này đoàn sẽ kiểm tra công tác phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện nghĩa vụ thuế tại huyện Đạ Hoai và thành phố Bảo Lộc./.  
Tấn Sỹ

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)