Tin tức

Phòng chống dịch Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS

Thứ bảy, 05/09/2020 - 06:45

(Lamdongtv.vn) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong vùng DTTS và miền núi theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc (thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19


Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đề xuất các giải pháp phòng chống dịch, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 đến vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề xuất các giải pháp có tính đặc thù về chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Tạo điều kiện để phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín về tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong việc nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Tổng hợp, cung cấp một số thông tin liên quan đến phòng chống dịch tại địa phương để Ủy ban Dân tộc tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (2 ngày họp một lần). Các cơ quan báo chí của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số về phòng chống dịch Covid-19./.
Lô Thanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)