Tin tức

Phong trào thi đua trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Thứ tư, 09/09/2020 - 09:19

(Lamdongtv.vn) - Trong 5 năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN tỉnh Lâm đồng, các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thành động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

Ngày 9/9, Lâm Đồng sẽ tổ chức Đại Hội thi đua yêu nước lần thứ 6 giai đoạn 2020-2025. Sau đây là thành tích nổi bật trong phong  trào thi đua trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Trong 5 năm qua, ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua trên các lĩnh vực: đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách đối với nguời có công; cụ thể:
-Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 51% năm 2015 lên 70% năm 2020 đạt chỉ tiêu NQ đề ra; trong đó, lao động qua đào tạo cấp chứng chỉ đạt 55%. Công tác đào tạo nghề, nhất là nghê chất lưọng cao, nghề trọng điểm được chú trọng, gắn với giải quỵết việc làm và nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 29 - 30 nghìn lao động, có trên 600 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế đạt khoảng 811.000 lao động, tăng 95.000 lao động so với năm 2015;
-Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách ưu đãi người có công vói cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn được phụng dưỡng, giúp đỡ. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng, người nghèo được quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa 2.633 căn nhà tình thương, tình nghĩa, với tổng kinh phí trên 124 tỷ đồng; trong đó, có 770 căn nhà ở cho người có công cách mạng. Công tác bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc tré em, phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới... tiếp tục được chú trọng. Hàng nãm, vào các dịp lễ, tết, đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn xã hội hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.
Hữu Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa