Tin tức

Hội nghị trực tuyến triển khai Luật CCVC, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ năm, 15/10/2020 - 09:28

(Lamdongtv.vn) -Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.
Hội nghị được Bộ Nội vụ thông tin một số điểm mới của các Luật nêu trên. Đối với Luật Cán bộ, công chức Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều và 15/62 điều với Luật Viên chức. Nội dung Luật đã cụ thể hóa một số nội dung cơ bản về đánh giá, quy định đối tượng, chính sách trọng dụng và đãi ngỗ người có tài năng trong công tác; hình thức tuyển dụng, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại; thời hạn xử lý và kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức…
Về Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, phạm vi điều chỉnh 5 điều của Luật tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Nội dung sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, chế độ công vụ, công tác thi đua khen thưởng; quy định về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, bảo đảm các điều kiện cụ thể hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương…
Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung các Luật nêu trên là cần thiết, vừa khắc phục được những bất hợp lý trong thực thực tế phát sinh quá trình thực hiện, đồng thời tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức, hoạt động của Chính phủ, các cơ quan, địa phương, đặc biệt từng bước nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính, cải cách hành chính, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất của các cấp, các ngành trong tình hình hiện nay./.
Mạnh Thành

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)