Tin tức

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI

Thứ năm, 15/10/2020 - 22:17

(Lamdongtv.vn) - Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, sáng ngày 15-10, tại Tp Đà Lạt, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc.

Thay mặt Bộ Chính trị - Ban Bí thư Đ/c Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Về phía tỉnh Lâm Đồng các Đc Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đc Đoàn Văn Việt - PBT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đc Trần Đức Quận - PBT Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Đc Trần Văn Hiệp - Phó bí thư Tỉnh ủy; Các Đc trong BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Quân khu 7, Học viện Lục quân; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 320 đại biểu đại diện hơn 46 nghìn đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đc Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự nỗ lực, vượt khó của toàn Đảng bộ, Lâm Đồng đã đạt được những thành quả quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh tiếp tục được cải thiện; chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ tiếp tục được nâng lên..
Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đề nghị Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội 10 Đảng bộ tỉnh; làm rõ thành tựu, đánh giá khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nhận định bối cảnh, tình hình trong thời gian tới, qua đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự đại hội phát huy và nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của đại hội.
Trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội, Đc Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8%/năm, quy mô GRDP tăng 1,6 lần; GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,67% năm 2015 xuống còn 1,35%; toàn tỉnh có 104/111 xã và bốn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp, du lịch - dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng chất lượng cao, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên.
 
Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy, cán bộ của Đảng và hệ thống chính trị theo các Nghị quyết của Trung ương được thực hiện với quyết tâm cao. Bên cạnh những thành tựu đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong tỉnh thời gian qua; nền kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững; công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế; quy hoạch, quản lý quy hoạch còn bất cập. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số công trình trọng điểm chậm triển khai. Ngành du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Khoa học và công nghệ chưa có bước phát triển đột phá…
 
Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đc Trần Đức Quận - PBT Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ trong triển khai, thực hiện, nghiên cứu, học tập Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tới các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Cách làm có nhiều đổi mới, theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc nghiên cứu, truyền đạt và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên.
Tập trung làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới trong nghị quyết, liên hệ với thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên thành chương trình, kế hoạch hành động, các quy định cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, đảm bảo tính khả thi cao, tạo được sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện quy chế làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, làm việc với các ngành, địa phương để tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại, công tác xây dựng Đảng.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt, Lâm Đồng hiện dẫn đầu cả nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nền nông nghiệp được tái cơ cấu gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, thành tựu phát triển nổi bật của nông nghiệp Lâm Đồng thời gian qua là minh chứng thuyết phục cho tính hiệu quả của mô hình tăng trưởng mới.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050”, định hướng phát triển Lâm Đồng trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, đánh giá cao việc đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém trong Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 10 và đề nghị đại hội tập trung thảo luận, đánh giá sâu và kỹ hơn không chỉ những thành tựu đã đạt được, mà cần đặc biệt chú trọng những hạn chế, yếu kém để tìm ra giải pháp khắc phục tốt nhất.
Trong phiên khai mạc buổi sáng, Đại hội đã nghe các tham luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng, trình bày những nội dung về công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện của mỗi cơ quan đơn vị. Dịp này các đại biểu dự Đại hội đã tham gia đóng góp trực tiếp cùng với ngân sách tỉnh Lâm Đồng ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt với số tiền hơn 3 tỷ đồng./.../.
MMạnh Thành - Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)

Quảng cáo trang chủ, cột giữa Quảng cáo trang nội dung, cột giữa