Tin tức

Trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành thanh tra

Thứ tư, 13/01/2021 - 08:40

(Lamdongtv.vn) - Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo thanh tra Chính Phủ (TTCP) đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của ngành Thanh tra

Cùng dự có ông Phan Đình Trạc, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Nội Chính TW, đại diện Ủy Ban tư pháp Quốc Hội, các bộ, ngành TW. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện UBMTTQVN tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, và một số huyện, thành phố đã tham dự. 
Trong giai đoạn 2016-2020, TTCP và toàn ngành Thanh tra đã có những đóng góp nhất định vào kết quả chung của cả nước, so với nhiệm kỳ trước, số tiền phát hiện vi phạm tăng 134%, số tiền kiến nghị thu hồi tăng trên 83%, tỷ lệ thu hồi về tiền tăng trên 5,7 lần, số vụ việc và số đối tượng chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý tăng lần lượt là trên 56% và trên 92%. Đặc biệt, năm 2020, toàn ngành đã triển khai gần 7000 cuộc thanh tra hành chính và trên 181.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 86 ngàn tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 24 ngàn tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với hơn 2.100 tập thể và nhiều cá  nhân; ban hành trên 90.000 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 7.200 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.
Toàn ngành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3500 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác trên 9.100 tỷ đồng, 148 ha đất, đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng. Tình hình khiếu nại tố cáo (KNTC) năm 2020 có xu hướng giảm so với cùng kỳ 2019, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp hơn 384.000 lượt công dân (giảm 17,4% so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); xử lý trên 180.000 đơn đủ điều kiện; giải quyết hơn 22.000 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%. Thông qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra lý 3 vụ, 3 đối tượng. 
Trong năm 2021, TTCP tăng cường chỉ đạo điều hành để xây dựng, triển khai công tác thanh tra có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, và thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%. Triển khai thi hành Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN khu vực ngoài Nhà nước, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc…/.
Hoàng Phúc

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc (0)