TIỀNG DÂN TỘC

Thứ ba, 17/10/2023 - 08:35

Thời sự tiếng Chu ru (17/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 14/10/2023 - 12:25

Thời sự tiếng Kơ Ho (14/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 12/10/2023 - 08:39

Thời sự tiếng Kơ Ho (12/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 10/10/2023 - 07:59

Thời sự tiếng Chu ru (10/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 07/10/2023 - 11:26

Thời sự tiếng Kơ Ho (07/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 05/10/2023 - 17:27

Thời sự tiếng Kơ Ho (05/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 03/10/2023 - 17:00

Thời sự tiếng Chu ru (03/10/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 30/09/2023 - 06:42

Thời sự tiếng Kơ Ho (30/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 28/09/2023 - 06:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ tư, 27/09/2023 - 08:53

Đam Rông mở 6 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Lamongtv.vn - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông đã mở 6 lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số K’ho cho hơn 283 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Bảo Lâm tập trung các giải pháp để giữ rừng

Lamdongtv.vn - ​Dù có nhiều giải pháp quản lý, tuy nhiên trên địa bàn huyện Bảo Lâm thời gian qua vi phạm Luật lâm nghiệp vẫn diễn ra khá phức tạp, cần giải pháp đồng bộ để bảo vệ. Ngoài trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền, địa phương đã phát huy vai trò hộ nhận khoán, người dân sống gần rừng đoàn kết để giữ rừng, nhất là vào thời điểm cuối năm.

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa