TIỀNG DÂN TỘC

Thứ năm, 28/09/2023 - 06:41

Thời sự tiếng Kơ Ho (28/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ tư, 27/09/2023 - 08:53

Đam Rông mở 6 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Lamongtv.vn - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông đã mở 6 lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số K’ho cho hơn 283 học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Thứ ba, 26/09/2023 - 06:40

Thời sự tiếng Chu ru (26/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 23/09/2023 - 10:22

Thời sự tiếng Kơ Ho (23/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 21/09/2023 - 10:53

Thời sự tiếng Kơ Ho (21/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 19/09/2023 - 09:12

Thời sự tiếng Chu ru (19/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ bảy, 16/09/2023 - 09:42

Thời sự tiếng Kơ Ho (16/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 14/09/2023 - 13:39

Thời sự tiếng Kơ Ho (14/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 12/09/2023 - 10:05

Thời sự tiếng Chu ru (12/09/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Thứ ba, 15/08/2023 - 09:36

Thời sự tiếng Chu ru (15/08/2023)

Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa