365 NGÀY CHUYỂN ĐỘNG

Chủ nhật, 01/11/2020 - 07:20

365 ngày chuyển động (01/11/2020)

Phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở ở Đức Trọng /- Ladophar - Đưa dược liệu Lâm Đồng vươn ra thế giới /- Tập trung sản xuất cung ứng hàng hóa cho miền Trung /- Thái Bình ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi lan rộng

Thứ bảy, 31/10/2020 - 11:19

365 ngày chuyển động (31/10/2020)

Kinh tế hợp tác xã - Trọng tâm của tái cơ cấu ngành nông nghiệp /- Khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế hợp tác /- Khuyến khích đầu tư phát triển chăn nuôi thủy sản /- Để chăn nuôi thủy sản phát triển bền vững

Thứ sáu, 30/10/2020 - 11:27

365 ngày chuyển động (30/10/2020)

Nâng cao chất lượng giống vật nuôi /- Nâng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp /- Sản lượng nông sản tiêu thụ qua chuỗi chiếm 30% /- Tăng cường nhiều giải pháp đễ hình thành các chuỗi liên kết bền vững

Thứ năm, 29/10/2020 - 18:36

365 ngày chuyển động (29/10/2020)

Nuôi bồ câu trong nhà lồng cho lãi cao /- Phát triển thị trường sản phẩm hữu cơ gắn với đầu ra /- Thuế giá trị gia tăng 5% không làm giá phân bón tăng /- Liên kết sản xuất không hóa chất

Thứ tư, 28/10/2020 - 18:30

365 ngày chuyển động (28/10/2020)

Trồng lan công nghệ cao quy mô hàng hóa /- Kinh nghiệm chăm sóc sầu riêng ra hoa đậu trái /- Khuyến cáo giảm sản lượng lúa giống gieo sạ /- Nền tảng phát huy giá trị nhãn hiệu

Thứ ba, 27/10/2020 - 17:12

365 ngày chuyển động (27/10/2020)

Liên kết sản xuất cà phê chất lượng cao bền vững /- Đăng ký cấp mã số vùng trồng cho cây ớt ngọt /- Khai thác lợi thế để nuôi cá lồng bè /- Sản phẩm OCOP Lâm Đồng

Thứ hai, 26/10/2020 - 16:58

365 ngày chuyển động (26/10/2020)

Nông sản Đà Lạt, vùng phụ cận tăng giá mạnh /- Đức Trọng - gom rau xanh cho miền Trung /- Bệnh rụng lá hoa hồng mùa mưa /- Nông dân Vân Hồ tăng gấp đôi thu nhập nhờ chương trình sinh kế cộng đồng

Thứ bảy, 24/10/2020 - 07:20

365 ngày chuyển động (24/10/2020)

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới /- Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm thủy lên 5% /- Lâm Đồng có 7 HTX được công nhận sản phẩm OCOP /- Chile thị trường tiềm năng của rau quả Việt Nam

Thứ sáu, 23/10/2020 - 11:51

365 ngày chuyển động (23/10/2020)

Xử lý bọ xít muỗi hại điều /- Nông sản tổn thất sau thu hoạch còn lớn /- EVFTA thúc đẩy xây dựng chuỗi giá trị nông sản Việt

Thứ năm, 22/10/2020 - 18:07

365 ngày chuyển động (22/10/2020)

Mở rộng diện tích trồng các giống cát tường cánh đơn /- Định hướng liên kết, xây dựng sản phẩm macca 5 sao /- Hồng không hạt Bắc Cạn thất thu vì nhiễm bệnh /- Sử dụng thiên địch trong canh tác nông nghiệp

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa