365 NGÀY CHUYỂN ĐỘNG

Chủ nhật, 11/10/2020 - 17:56

365 ngày chuyển động (11/10/2020)

Đam Rông: Ghép cải tạo và trồng mới 650 ha cà phê /- Đơn Dương: Thêm một số sản phẩm OCOP 4 sao /- Ứng dụng công nghệ cao trồng dưa lưới, dưa vàng /- Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Thứ bảy, 10/10/2020 - 10:28

365 ngày chuyển động (10/10/2020)

Nâng cao chất lượng lúa gạo /- Ổn định thu nhập từ cây mắc-ca /- Chỉ phát triển mắc-ca ở những khu vực phù hợp /- Nâng cao chất lượng nguồn giống và chuyển đổi cơ cấu sản xuất

Thứ sáu, 09/10/2020 - 10:27

365 ngày chuyển động (09/10/2020)

Ưu tiên đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao /- Trên 99% nông sản được phân tích nằm trong ngưỡng an toàn /- Tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học /- Tăng cường phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi

Thứ năm, 08/10/2020 - 17:04

365 ngày chuyển động (08/10/2020)

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới /- Giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 /- Diện tích canh tác được chứng nhận VietGap tăng /- Nga - Thị trường tiềm năng của nông sản Việt

Thứ tư, 07/10/2020 - 17:31

365 ngày chuyển động (07/10/2020)

Xen canh - Giải pháp ổn định thu nhập cho người trồng cà phê /- Đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt phấn đấu đạt 06 tỷ USD /- Nhiều công trình thủy lợi hư hỏng cần sửa chữa /- Quy định mới cho các mặt hàng rau, củ xuất sang Thái Lan

Thứ ba, 06/10/2020 - 17:05

365 ngày chuyển động (06/10/2020)

Chọn tạo giống khoai tây trồng quanh năm /- Nông dân tình nguyện /- Nam Định: Rốt ráo chống dịch bệnh gia súc, gia cầm /- Quảng Trị: Gia súc, gia cầm mắc bệnh hàng loạt /- Trồng lá theo hợp đồng thu lãi cao

Thứ hai, 05/10/2020 - 18:14

365 ngày chuyển động (05/10/2020)

Lâm Đồng hướng đến mục tiêu phát triển 1600 ha sản xuất hữu cơ /- Cấp giống ong mật cho nông dân ./- Trồng cây dong riềng ở Cao Bằng /- Bí xanh thơm - cây trồng tiềm năng của Bắc Kạn /- Trồng cây ăn trái ở Lộc An

Chủ nhật, 04/10/2020 - 17:00

365 ngày chuyển động (04/10/2020)

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Đức Trọng /- Tập trung xây dựng thương hiệu lúa gạo Cát Tiên /- Nghệ An: Bánh tráng Đô Lương rộng đường xuất ngoại /- Để phát triển diện tích macca bền vững

Thứ bảy, 03/10/2020 - 09:34

365 ngày chuyển động (03/10/2020)

Tăng đàn gà thiếu bền vững /- Liên kết trồng dâu nuôi tằm liên huyện /- Kinh nghiệm trồng lúa với quy trình tiên tiến /- Giá hồ tiêu có dấu hiệu tăng

Thứ sáu, 02/10/2020 - 21:10

365 ngày chuyển động (02/10/2020)

Xử lý bệnh nứt thân, xì mủ trên cây sầu riêng /- Tăng cường các giải pháp quản lý sưng rễ họ thập tự /- Đẩy mạnh sơ chế, chế biến rau, củ /- Nhiều loại trái cây Việt có lợi thế xuất đi nước ngoài

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa