Văn hóa

Thứ bảy, 30/12/2023 - 08:07

Giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc

Lamdongttv.vn - Tạii Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức đêm giao lưu văn hóa nghệthuật Việt Nam - Hàn Quốc để chào mừng sự kiện 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển với sự tham dự của. Thị trưởng thành phố Chuncheon - Hàn Quốc và lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Lạt.

Thứ sáu, 29/12/2023 - 07:02

Giao lưu văn hoá, kết nối du lịch Lâm Đồng và LaDakh - Ấn Độ

Lamdongtv.vn - ​Tại Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Lãnh thổ liên bang Ladakh – Ấn Độ đã tổ chức khai mạc chương trình giao lưu văn hoá, kết nối du lịch Lâm Đồng và LaDakh - Ấn Độ.

Thứ sáu, 29/12/2023 - 06:24

Tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở

Lamdongtv.vn - Tại Hà Nội, Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến nay.

Thứ tư, 27/12/2023 - 06:00

Hội thảo quốc gia hệ giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam

Lamdongtv.vn - Tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam” trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Tây Nguyên.

Thứ ba, 26/12/2023 - 06:07

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

Lamdongtv.vn - PCT UBND tỉnh Phạm S chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo Tiến độ triển khai công tác tổ chức Chương trình Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO.Tham dự có lãnh đạo UBND Tp Đà Lạt các các sở ngành liên quan.

Thứ ba, 26/12/2023 - 06:03

Ngành văn hóa Thể thao và du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lamdongtv.vn - Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch với chủ đề “Phát huy vai trò chủ động của văn hoá, thể thao và du lịch đối với sự bền vững đất nước”

Thứ hai, 25/12/2023 - 07:10

Đức Trọng: Ra mắt mô hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Lamdongtv.vn - Tại Nhà văn hóa xã Tà Hine, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng tổ chức Lễ ra mắt mô hình văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Tà Hine.

Thứ hai, 25/12/2023 - 06:21

Đà Lạt : Ngày hội văn hóa cồng chiêng

Lamdongtv.vn - Xã Tà Nung, TP Đà Lạt vừa tổ chức Ngày hội văn hóa cồng chiêng Chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 – 2023).

Chủ nhật, 24/12/2023 - 04:23

Tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật.

Lamdongtv.vn - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động Hội năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng sáng tác văn học nghệ thuật.

Thứ năm, 21/12/2023 - 04:00

Trao giải cuộc thi tìm hiểu Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển.

Lamdongtv.vn - Thành phố Đà Lạt đã tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển(1893-2023). Cuộc thi Tìm hiểu về Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển

OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa