QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ năm, 24/06/2021 - 19:04

Kinh tế hội nhập (24/06/2021)

Thông tin kinh tế hội nhập /- Hiệu quả từ thương mại điện tử /- Phỏng vấn bà Nguyễn Tú Uyên - Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng, Chi cục Đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng về việc nâng cao năng suất, công nghệ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp

Thứ tư, 23/06/2021 - 17:05

An toàn giao thông (23/06/2021)

Nhìn lại công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2021 /- Mở đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ ba, 22/06/2021 - 17:10

Đảng trong cuộc sống (22/06/2021)

Dân chủ - Hướng nhìn từ lòng dân /- Khi dân chủ ở cơ sở được chú trọng /- Phát huy hiệu quả của một quy chế

Thứ hai, 21/06/2021 - 18:48

Quốc phòng toàn dân (21/06/2021)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Ghi nhận từ hội thi lái xe giỏi, quản lý xe tốt trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thứ năm, 17/06/2021 - 18:42

Kinh tế hội nhập (17/06/2021)

Thôn tin kinh tế /- Nâng cao năng lực chế biến Điều tại Lâm Đồng /- Phỏng vấn ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về việc tiêu thụ nông sản của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp

Thứ ba, 15/06/2021 - 19:12

Dân vận khéo (15/06/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận /- Bức tranh nông thôn mới Di Linh /- Công tác dân vận trong tình hình mới ở Di Linh

Thứ ba, 15/06/2021 - 19:06

Đảng trong cuộc sống (15/06/2021)

Bắt đầu từ những người mở lối /- Sản xuất sạch và những khó khăn cần vượt qua /- Yêu cầu cấp bách của sản xuất sạch

Thứ năm, 10/06/2021 - 18:48

Kinh tế hội nhập (10/06/2021)

Thông tin kinh tế /- Đề xuất kích hoạt gói tín dụng trả chậm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã /- Tiêu thụ nông sản gặp khó /- Phỏng vấn ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng về vấn đề xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng trong tỉnh hình dịch covid-19 bùng phát

Thứ tư, 09/06/2021 - 18:55

An toàn giao thông (09/06/2021)

Nỗi lo mất an toàn giao thông từ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè /- Làm cho đường thông, hè thoáng /- Tôi yêu Việt Nam : Bi Bo Ben, vui giao thông

Thứ ba, 08/06/2021 - 19:39

Đảng trong cuộc sống (08/06/2021)

Hạnh phúc cho nhân dân - Mục đích cao cả nhất /- Yêu nước với mỗi người, mỗi địa phương /- Góp sức mình trong cuộc chiến chống đại dịch Covid 19

TT OK Quảng cáo trang nội dung, cột giữa