QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ ba, 02/06/2020 - 18:52

Đảng trong cuộc sống (02/06/2020)

Hành động nhỏ - Ý nghĩa lớn /- Cảm nhận từ sự chung tay /- Đa dạng sinh học - Bắt đầu từ ngay mảnh đất của mình

Thứ hai, 01/06/2020 - 19:07

Quốc phòng toàn dân (01/06/2020)

Một số thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Dấu ấn qua một nhiệm kỳ

Chủ nhật, 31/05/2020 - 18:44

Lời yêu thương: Tuổi thơ

Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 28/05/2020 - 17:40

Kinh tế hội nhập (28/05/2020)

Luật đầu tư sửa đổi nâng cao hiệu quả đầu tư tại Việt Nam /- Tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện /- Lựa chọn chính sách phục hồi kinh tế thời Covid-19

Thứ ba, 26/05/2020 - 16:05

Đảng trong cuộc sống (26/05/2020)

Hà Lâm - Chuyện của thôn tỷ phú /- Chuyện hôm qua và nghị quyết 14 /- Để Hà Lâm cất cánh

Chủ nhật, 24/05/2020 - 19:56

Lời yêu thương: Mặt trắng

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng

Thứ năm, 21/05/2020 - 18:09

Kinh tế hội nhập (21/05/2020)

Thông tin kinh tế thị trường /- Phỏng vấn ông Trương Minh Đức - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Lâm Đồng xung quanh việc vượt khó của doanh nghiệp qua ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 /- Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó

Thứ ba, 19/05/2020 - 17:08

Đảng trong cuộc sống (19/05/2020)

Mỗi người dân là một tấm gương học Bác /- Mỗi ngành, nghề đều khắc ghi lời Bác /- Học Bác - Những đổi thay thấy rõ ở từng địa phương

Thứ hai, 18/05/2020 - 18:05

Quốc phòng toàn dân (18/05/2020)

San sẻ yêu thương với bà con đồng bào dân tộc thiểu số /- Nâng cao chất lượng huấn luyện quốc phòng địa phương

Thứ năm, 14/05/2020 - 20:25

Dân vận khéo (15/05/2020)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận /- Dân vận khéo trong phát triển sản xuất /- Phỏng vấn bà Triệu Thị Ánh Minh - Phó trưởng Ban Dân vận, Huyện ủy Cát Tiên

TT Quảng cáo trang nội dung, cột giữa Quảng cáo trang chủ, cột giữa