QUẢNG BÁ CHƯƠNG TRÌNH

Thứ hai, 17/05/2021 - 18:58

Quốc phòng toàn dân (17/05/2021)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- PS: Hiệu quả từ mô hình "Quỹ tình thương"

Thứ bảy, 15/05/2021 - 20:58

Dân vận khéo (15/05/2021)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận /- Păng Tiêng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu /- Phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng về công tác

Thứ năm, 13/05/2021 - 19:09

Kinh tế hội nhập (13/05/2021)

Thông tin kinh tế /- Tăng cường phòng chống dịch trong sản xuất kinh doanh /- Phỏng vấn ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục thống kê Lâm Đồng về quá trình tổng điều tra kinh tế toàn tỉnh

Thứ tư, 12/05/2021 - 18:23

An toàn giao thông (12/05/2021)

Giao thông vận tải với công tác phòng chống dịch /- Phỏng vấn ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thông điệp 5K để phòng chống dịch trong ngành Giao thông vận tải

Thứ ba, 11/05/2021 - 18:30

Đảng trong cuộc sống (11/05/2021)

Đưa nghị quyết vào cuộc sống /- Những ngày đầu của cuộc thi /- Từ ý nghĩa của cuộc thi

Thứ năm, 06/05/2021 - 22:01

Kinh tế hội nhập (06/05/2021)

Thông tin kinh tế /- Hướng dẫn mới về đăng ký doanh nghiệp /- Những chuyển động mới /- Tiếp sức doanh nghiệp vượt khó

Thứ ba, 04/05/2021 - 18:40

Đảng trong cuộc sống (04/05/2021)

Tuyên truyền đi trước /- Ý thức quyền và trách nhiệm của cử tri /- Tin mong ở những người đại biểu dân cử

Thứ hai, 03/05/2021 - 08:49

Quốc phòng toàn dân (03/05/2021)

Thông tin trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng /- Ghi nhận từ hội thao lực lượng vũ trang năm 2021

Thứ tư, 28/04/2021 - 19:36

An toàn giao thông (28/04/2021)

Cải cách hành chính trong đăng ký quản lý phương tiện /- Nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới /- Tôi yêu Việt Nam: Bi Bo Ben - Vui giao thông

Thứ ba, 27/04/2021 - 19:28

Đảng trong cuộc sống (27/04/2021)

Dấu ấn của niềm tin /- Cách nhen lên những ngọn lửa niềm tin /- "Đảng ta" - 2 tiếng dung dị và thiêng liêng

Quảng cáo trang nội dung, cột giữa